Sandra's Rose: Traducción en Noruego y Letra - Drake

La Letra y la Traducción al Noruego de Sandra's Rose - Drake

Sandra's Rose
Letra de Drake

Yeah, no more, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby
Yeah, no more, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, ooh
Yeah

Niggas see the crib and ask who did I steal from
Price tags on makin' the world feel some
They don't have enough to satisfy a real one
Maverick Carter couldn't even get the deal done
Niggas scared to come towards us, gotta run from us
Louisville hush money for my young gunners
Rick Pitino, I take 'em to strip clubs and casinos
Stack of c-notes get all you niggas scratched like Preemo
Worms, I just opened up a can of those
My mother had a flower shop, but I was Sandra's Rose
Two girls that I rope like Indiana Jones
I make them hoes walk together like I'm Amber Rose
Yeah, fuck that, I got to up the ante
California girls sweeter than pieces of candy
Had me all in Nipsey hood to go link up with Sammy
Type of hood where bandanas make niggas a family
Head on a swivel, I could shoot but I could never dribble
Life too short, I gotta get it 'fore they blow the whistle
My uncle tryna change my energy with stones and crystals
But it's gon' take more than that for me to control my issues
I wasn't made for no casket or no prison cell
Every title doin' numbers like I'm Miss Adele
Sandra knows I pulled us out of a living hell
I'm the chosen one, flowers never pick themselves

No more, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, yeah
No more, no more

Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, ooh

Niggas want a classic, that's just ten of these
Crime family like the Genovese
You don't want drama, capisc'?
My house is full of supermodels just like Mohamed Hadid
I take this shit too serious, you niggas my comic relief
I find it funny how I keep on talkin' and commas increase
I'm standin' at the top of where you niggas are climbin' to reach
I even got my very own initials inscribed on my sheets
Subtle reminders are key, jeez!
Spoiler alert: the second act is tragic
And everyone that wants the worst for me's askin' what happened
Backstabbed so many times I started walkin' backwards
Like Charlamagne, I see the light and see the darkest patches
Bury me and I'll be born again
I walk in godly form amongst the mortal men
I got some real demons across the border fence
And made a note of the mistakes we can't afford again
Like I said, can of worms and I'm the early bird
Niggas want to hang but I'm too busy doin' dirty work
Hit 'em back and say we'll link up on the 33rd
When I say that they cursin' me it ain't dirty words
Church of Pentecost, Holy Spirit synagogue
I don't know who's protectin' me but we hit it off
Sandra's rose, no wonder they tryna' pick me off
I guess you gotta show these niggas who you really are

No more, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, yeah
No more, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, ooh

Sandra's Rose
Traducción de Drake en NoruegoJa, ikke noe mer, ikke noe mer
Baby, Baby, baby, baby, baby, baby, baby
Ja, ikke noe mer, ikke noe mer
Baby, Baby, baby, baby, baby, baby, baby, ooh
Ja

Niggas se sengen og spør hvem gjorde jeg stjeler fra
Prislapper på makin' verden føler noen
De ikke har nok til å tilfredsstille en ekte en
Maverick Carter kunne ikke engang få det gjort avtale
Niggas redd for å komme mot oss, må du kjøre fra oss
Louisville hysj penger for min unge gunners
Rick Pitino, jeg tar 'em med å kle klubber og kasinoer
Stakk av c-notater få alt du niggas riper som Preemo
Ormer, jeg bare åpnet opp en av de
Min mor hadde en blomsterbutikk, men jeg var Sandra ' s Rose
To jenter som jeg tauet som Indiana Jones
Jeg gjør dem hakker gå sammen og som jeg Amber Rose
Ja, til helvete med det, jeg fikk opp ante
California jenter søtere enn biter av godteri
Hadde meg alt i Nipsey panseret for å gå koble opp med Sammy
Type panseret der bandanas gjøre niggas en familie
Hodet på en svivel, jeg kunne skyte, men jeg kunne aldri drible
Livet er for kort, jeg må bare ha det ' dukket opp de blåse i fløyta
Min onkel tryna endre min energi med steiner og krystaller
Men det er gon' ta mer enn det for meg å kontrollere mine problemer
Jeg var ikke laget for ingen kiste eller ingen fengsel
Hver tittel doin' tall som jeg går Glipp av Adele
Sandra vet jeg trakk oss ut av et levende helvete
Jeg er den utvalgte, blomster aldri plukke seg

No mer, ikke mer
Baby, Baby, baby, baby, baby, baby, baby, ja
Ikke mer, ikke mer

Baby, Baby, baby, baby, baby, baby, baby, ooh

Niggas ønsker en klassisk, det er bare ti av disse
Kriminalitet familie som Italienerne
Ønsker du ikke drama, capisc'?
Huset mitt er fullt av supermodeller akkurat som Mohamed Hadid
Jeg tar denne dritten så alvorlig, du niggas min comic relief
Jeg synes det er morsomt hvordan jeg holder på talkin' og komma øke
Jeg er standin' på toppen av der du niggas er climbin ' for å nå
Jeg selv fikk min egen initialer inngravert på mitt ark
Små påminnelser er viktige, jøss!
Spoiler alert: andre akt er tragisk
Og alle som ønsker det verste for meg er askin' hva som skjedde
Backstabbed så mange ganger jeg begynte walkin' bakover
Som Charlamagne, ser jeg lyset og se den mørkeste oppdateringer
Begrave meg, og jeg vil bli født på ny
Jeg går i guds form blant de dødelige menn
Jeg fikk noen reell demoner over grensen gjerde
Og laget et notat av de feil vi ikke har råd til igjen
Som jeg sa, kan av ormer og jeg er tidlig fugl
Niggas vil henge, men jeg er for opptatt doin' skitne arbeidet
Hit 'em tilbake og si at vi skal lenke opp på 33.
Når jeg sier at de cursin' meg det er ikke skitne ord
Kirken i Pinsen, Hellige Ånd synagogen
Jeg vet ikke hvem som protectin' meg, men vi slo den av
Sandra 's rose, ikke rart de tryna' pick me off
Jeg antar at du må vise disse niggas hvem du egentlig er

No mer, ikke mer
Baby, Baby, baby, baby, baby, baby, baby, ja
Ikke mer, ikke mer
Baby, Baby, baby, baby, baby, baby, baby, ooh

Ultimas Traducciónes y Textos Inseridos Drake

8 Out Of 10
Drake

Traducción y Letra
After Dark
Drake

Traducción y Letra
Blue Tint
Drake

Traducción y Letra
Can't Take A Joke
Drake

Traducción y Letra
Diplomatic Immunity
Drake

Traducción y Letra
Don't Matter To Me
Drake

Traducción y Letra
Elevate
Drake

Traducción y Letra
Emotionless
Drake

Traducción y Letra
Final Fantasy
Drake

Traducción y Letra
Finesse
Drake

Traducción y Letra
God's Plan
Drake

Traducción y Letra
Hold On, We're Going Home
Drake

Traducción y Letra
I'm Upset
Drake

Traducción y Letra
In My Feelings
Drake

Traducción y Letra
Jaded
Drake

Traducción y Letra
Let's Call It Off
Drake

Traducción y Letra
March 14
Drake

Traducción y Letra
Mob Ties
Drake

Traducción y Letra
Money In The Grave
Drake

Traducción y Letra
Nice For What
Drake

Traducción y Letra
Nonstop
Drake

Traducción y Letra
One Dance
Drake

Traducción y Letra
Ovo Sound Radio Episode 51 Tracklist
Drake

Traducción y Letra
Ovo Sound Radio Episode 58 Tracklist
Drake

Traducción y Letra
Ovo Sound Radio Episode 61 Tracklist
Drake

Traducción y Letra
Ovo Sound Radio Episode 62 Tracklist
Drake

Traducción y Letra
Ovo Sound Radio Episode 63 Tracklist
Drake

Traducción y Letra
Ovo Sound Radio Episode 64 Tracklist
Drake

Traducción y Letra
Ovo Sound Radio Episode 65 Tracklist
Drake

Traducción y Letra
Ovo Sound Radio Episode 67 Tracklist
Drake

Traducción y Letra
Peak
Drake

Traducción y Letra
Sandra's Rose
Drake

Traducción y Letra
Signs
Drake

Traducción y Letra
Sneakin'
Drake

Traducción y Letra
Summer Games
Drake

Traducción y Letra
Survival
Drake

Traducción y Letra
Talk Up
Drake

Traducción y Letra
That's How You Feel
Drake

Traducción y Letra
Scorpion
El álbum Scorpion contiene la canción Sandra's Rose de Drake . Este álbum se publicó en: 29/06/2018.
¿Está interesado en otras traducciones de las canciones del álbum Scorpion ?

A la derecha, encontrará la lista de canciones contenidas en este álbum. de los cuales no tenemos la traducción Si desea la traducción de una de estas canciones, haga clic en el botón correspondiente. Cuando alcancemos al menos 3 informes de una canción, la activaremos para insertar su traducción en el sitio.
Nombre de la cancionInformes¿Desea la traducción?
Is There More0/3
Ratchet Happy Birthday0/3
Don't Matter to Me by Drake & Michael Jackson0/3
Hasta ahora habeis mejorado
157
traducciones de canciones
¡Gracias!