Wishing Wells: Traducción en Sueco y Letra - Parkway Drive

La Letra y la Traducción al Sueco de Wishing Wells - Parkway Drive

Wishing Wells
Letra de Parkway Drive

I spoke a vow today and asked if God would come and play
I've dug a shallow hole for him to sleep
But I swear he just won't answer me
I call on out is he afraid, I'll bury him down with the ones he keeps
And if the devil is listening, I'll come for him as well
If I suspect he had a hand to play
And if I see his face in town, there's room for two down underground
Nothing's gonna stop me till I'm done
Until I'm done, until I'm done, until I'm done, until I'm done
'Cause tonight I'm killing gods, killing gods

It's guilt and frustration, it's everything between
The silence and the absence hitting home
Peripheral glances and the chasing of a sound
I never knew I'd miss until it's gone
So ask me how I'm coping, and I'll smile and tell you: 'I'm just fine'
While down inside I'm drowning in the fucking rain
Because when everything is empty and your heart is set to cave
Sometimes all you wish for is a place, is a place to place the blame

Burn your heaven, flood your hell
Drown you in your wishing wells
Burn your heaven, flood your hell
Damn you all 'cause tonight I'm killing gods


The incendiary shock wave scorched earth policy
The devastation that only loss will leave
The chants and incantations of daily rituals
A subtle lapse in brutal honesty
So ask me how I'm coping, and I'll smile and tell you: 'I'm just fine'
While down inside I'm screaming till I fucking bleed
Because when everyone's expendable and your heart can't take the wait
The last thing that you wish for is the face, is the face to face the pain

Burn your heaven, flood your hell
Drown you in your wishing wells
Burn your heaven, flood your hell
Damn you all 'cause tonight I'm killing gods

I spoke a vow today and asked if God would come and play
'Cause I just wanna cut that fucker down
Face me, face me, face me, face me
Face me, face me, none survive
Face me, face me, none survive, go
None survive
The devil and God have died inside me

Wishing Wells
Traducción de Parkway Drive en SuecoJag talade ett löfte idag och frågade om Gud skulle komma och spela
Jag har grävt ett grunt hål för honom att sova
Men jag lovar att han inte kommer att svara mig
Jag uppmanar ut är han rädd, jag ska sticka ner honom med det som han håller
Och om djävulen är att lyssna, jag ska komma till honom bra
Om jag misstänker att han hade en hand att spela
Och om jag ser hans ansikte i staden, det finns plats för två ner underground
Nothing ' s gonna stop mig tills jag är klar
Tills jag är klar, tills jag är klar, tills jag är klar, tills jag är klar
'Cause i kväll jag dödar gudar, döda gudar

Det är skuld och frustration, det är allt mellan
Tystnaden och frånvaron slå hem
Perifera blickar och jagar en ljud
Jag visste aldrig att jag skulle missa tills det är borta
Så fråga mig hur jag klara, och jag ska le och säga till dig: 'jag är bara bra'
Samtidigt inne jag drunknar i den jävla regn
Eftersom när allt är tomt och ditt hjärta är inställd på att grotta
Ibland allt du önskar för en plats, en plats att placera skulden

Bränna din himmel, översvämning ditt helvete
Drunknar du i dina önskar wells
Bränna din himmel, översvämning ditt helvete
Fan du alla 'cause i kväll jag dödar gudar


Den brandbomber shock wave brända jordens politik
Förödelsen som enda förlust kommer att lämna
Ramsor och besvärjelser för dagliga ritualer
En subtil förfaller i brutal ärlighet
Så fråga mig hur jag klara, och jag ska le och säga till dig: 'jag är bara bra'
Även inne är jag skriker tills jag fucking blöder
För när alla är förbruknings-och ditt hjärta kan inte vänta
Det sista som du önskar är ansikte, ett ansikte till ansikte smärtan

Bränna din himmel, översvämning ditt helvete
Drunknar du i dina önskar wells
Bränna din himmel, översvämning ditt helvete
Fan du alla 'cause i kväll jag dödar gudar

Jag talade ett löfte idag och frågade om Gud skulle komma och spela
För jag vill bara skära ner fucker
Se på mig, se på mig, se på mig, se på mig
Se på mig, se på mig, ingen överleva
Se på mig, se på mig, ingen överleva, gå
Ingen överleva
Djävulen och Gud har dött inom mig

Ultimas Traducciónes y Textos Inseridos Parkway Drive

Reverence
El álbum Reverence contiene la canción Wishing Wells de Parkway Drive . Este álbum se publicó en: 04/05/2018.
¿Está interesado en otras traducciones de las canciones del álbum Reverence ?

A la derecha, encontrará la lista de canciones contenidas en este álbum. de los cuales no tenemos la traducción Si desea la traducción de una de estas canciones, haga clic en el botón correspondiente. Cuando alcancemos al menos 3 informes de una canción, la activaremos para insertar su traducción en el sitio.
Nombre de la cancionInformes¿Desea la traducción?
Prey0/3
Absolute Power0/3
Cemetery Bloom0/3
The Void0/3
I Hope You Rot0/3
Shadow Boxing0/3
In Blood0/3
Chronos0/3
The Colour of Leaving0/3
Hasta ahora habeis mejorado
152
traducciones de canciones
¡Gracias!